v33 - gamme bois interieur

Nieuw assortiment binnenhout
"Een kleur voor elk project"

Of uw project nu een leefruimte betreft of een oppervlakte in een ruimte die specifieke technische aspecten vereist, wij hebben de oplossingen!

Elke verpakking heeft nu een gekleurde band die u helpt bij het maken van de juiste keuze.

"Meer duidelijkheid"

De winkelrekken zullen de komende weken evolueren en geleidelijk plaats maken voor nieuwe verpakkingen.

Ze zijn moderner en ontworpen voor meer duidelijkheid, zodat u snel het product kan vinden dat het beste bij uw project past.

Parket

“OPTIMALE VLOERBESCHERMING IN leefruimten”

‘Onzichtbaar’ effect (lijkt het meest op kaal hout), kleurloos, licht getint of volledig dekkend …

Wat u ook zoekt, de parketproducten zijn ontworpen voor bijna eindeloze personalisatiemogelijkheden.
Voor de woonkamer, de eetkamer of in een slaapkamer … Gebruik ze in alle leefruimten.

Wil je een unieke look?

Creëer een gepersonaliseerde decoratie door een of meer tinten te combineren.
Ze zijn met elkaar mengbaar, waardoor je het hout licht of intens kan kleuren. Bescherm vervolgens je creatie met de afwerking naar keuze (Invisible Protection, Boenwas, Hardwaxolie of een parketvernis).

Liever een elegante oplossing die eenvoudig aan te brengen is?

Kleurloze of voorgekleurde parketvernis, Hardwaxolie en Boenwas zijn op zichzelf voldoende.
Ze stellen je in staat om je hout te beschermen en ze in één stap in een eigentijdse stijl te decoreren.

MeubeL

“NIEUW OF OUD… OMDAT HET BELANGRIJK VOOR U IS”

Omdat ze deel uitmaken van uw erfgoed, vertellen ze een deel van uw verhaal, uw familieherinneringen of illustreren ze uw persoonlijkheid…

Geen wonder dat u goed voor uw meubels wilt zorgen. Meubelproducten zijn bedoeld om te beschermen. Uw creatieve ideeën zullen in de tijd worden omgezet in trots!
Net als bij parket, zorgen de 10 meubelkleuren voor kleur en contrasteren ze met de van nature in het hout aanwezige groeven. De onzichtbare bescherming en de olie respecteren het natuurlijke aspect bij aanraking.

Ten slotte zijn vernissen ontworpen voor een betere bescherming tegen de gevaren van het dagelijks leven. Kleurloos, semi-transparant of volledig dekkend, mat, satijn of glanzend, ze kunnen zowel op moderne melamine meubelen als op antiek worden toegepast. Ze zijn allemaal op waterbasis, drogen snel, geven zeer weinig geur af en kunnen worden gecombineerd voor een unieke afwerking, zonder in te leveren op esthetiek.

Parce qu’ils font partie de votre patrimoine, qu’ils racontent une partie de votre histoire, vos souvenirs de familles ou illustrent votre personnalité… 

Pas étonnant que vous souhaitiez prendre le plus grand soin de votre mobilier. Les produits Meuble ont pour objectif de les protéger. Transformez vos idées créatives en fiertés inscrites dans le temps !

Tout comme pour le parquet, les 10 Teintes Meuble colorent tout en contrastant les sillons naturellement présents dans le bois. La Protection Invisible et l’Huile respectent quant à elles l’aspect naturel au toucher.

Les vernis enfin sont conçus pour une protection renforcée faces aux contraintes du quotidien. Incolores, semi-transparents ou totalement opacifiants, en finition mat, satinée ou brillante, ils s’appliquent tant sur les meubles modernes en mélaminé que sur les antiquités ou oeuvres d’ébénisteries. Tous formulés à base d’eau, ils sèchent rapidement, émettent très peu d’odeurs et peuvent se combiner pour une finition unique, sans compromis sur l’esthétique.

Badkamer

“MAXIMALE WEERSTAND IN EEN VOCHTIGE OMGEVING”

Want tegenwoordig heeft een badkamer maar één functionele dimensie …
Durf hout te gebruiken bij het ontwerpen van uw nieuwe badkamer, zonder angst voor de ergernissen die het regelmatig gebruik van water kan veroorzaken.

 

Hoewel ze technisch gezien vergelijkbaar zijn met meubel- en parketproducten, zijn de producten in het badkamerassortiment speciaal ontworpen voor een duurzame afwerking in ruimtes die onderhevig zijn aan vocht. Zo voeren onze onderzoeks- en ontwikkelingsteams laboratoriumtests uit en selecteren voor u formules die optimale weerstand bieden tegen de meest bekende moeilijkheden: water (spatten, stilstaand, stoom, condensatie, enz.), Reinigingsproducten (detergenten, enz.) , anti-kalk …) en cosmetische producten (zeep, tandpasta …).

werkblad

“VOOR OPPERVLAKKEN DIE IN CONTACT KOMEN MET VOEDSEL”

Net als de badkamer is de keuken langzamerhand meer geworden dan een puur functionele ruimte. Tegenwoordig is het een plaats van leven en ontmoeting voor het hele gezin. Geef het de aandacht die het verdient en bescherm uw houten meubelen zonder hun levensduur in gevaar te brengen.

De beschermingsproducten voor Werkbladen zijn speciaal ontworpen voor meubels die veel worden gebruikt bij het bereiden of eten van maaltijden. Hun technologie is bestand tegen spatten, vooral rond de spoelbak, en voldoet ook aan de tests op chemische inertie* voor contact met voedsel.

Gebruik de werkbladolie om de natuurlijke kleur van het hout te versterken met behoud van het ‘houtgevoel’.
Als je vooral een optimale weerstand (20% groter dan een standaard lak) wilt tegen vlekken (waterdichte barrière, getest op koffie, olie, azijn, wijn, ketchup, etc.) of tegen hitte (hete panbodem, tot 100 ° C), geef dan de voorkeur aan de werkbladvernis.

* volgens norm NF EN 1186 deel 1, 2 en 3, contacttijd van minder dan 2 uur met zuren, vetten, water en alcohol.

Tout comme la salle de bain, la cuisine est progressivement devenue plus qu’un espace purement fonctionnel. De nos jours, c’est un lieu de vie et de rencontre pour toute la famille. Accordez-lui l’attention qu’elle mérite et protégez votre mobilier en bois sans compromettre sa durée de vie.
 
Les solutions produit Plan de travail ont été spécialement conçues pour les meubles fréquemment utilisés dans le cadre de la préparation ou de la prise de repas. Résistants aux éclaboussures notamment autour de l’évier, leur technologie répond également aux tests d’inertie chimique*, pour un contact avec les aliments sans risque de les altérer.
 
Pour rehausser la teinte naturelle du bois tout en préservant son toucher, utilisez l’Huile Plan de Travail.
Le Vernis Plan de Travail offre quant à lui une résistance optimale aux chocs (20% supérieure à un vernis standard), aux taches (barrière étanche, testée contre café, huile, vinaigre, vin, ketchup…) ou à la chaleur (fond de casserole chaud, jusqu’à 100°C).
 
*selon la norme NF EN 1186 partie 1,2 et 3, temps de contact inférieur à 2 heures avec des aliments acides, gras, aqueux et alcoolisés.

TRAPPEN

“ANTI-SLIP GETEST”

Door hun functie in huis, veroorzaken trappen andere ‘problemen’. We zijn ons ervan bewust dat dit een doorgangsplaats is, dat het daarom belangrijk is om ze snel weer in gebruik te kunnen nemen.

 

De producten voor Trappen zijn op waterbasis en drogen snel om na enkele uren weer in gebruik te kunnen nemen. Ze veroorzaken geen extra gladheid. Bovendien is hun vloeibaarheid ontworpen voor het aanbrengen in dikkere lagen: het maakt zowel horizontaal als verticaal gebruik mogelijk zonder lopers en zorgt voor een blijvende slijtvastheid, ook op de randen.

voorbereiding en onderhoud

“VOOR EEN DUURZAME AFWERKING”

Om specifieke ‘moeilijkheden’ die u kan tegenkomen (looizuur, zeer poreus, variabele dichtheid …) of gewoon om de prestatie van de vernis op alle houtsoorten te verbeteren, wordt het gebruik van een primer aanbevolen. Door kleurloos te zijn, is de ‘Primer voor Hout’ ontworpen voor gebruik met zowel dekkende als transparante afwerkingen, op meubels of parket en om het aanbrengen van de afwerking te vergemakkelijken.

Na afronding van uw project wilt u graag zo lang mogelijk de goede bescherming behouden. De onderhoudsproducten voor Geolied hout en Gevernist hout zijn in deze zin ontworpen. Inderdaad, sommige traditionele schoonmaakproducten die in winkels verkrijgbaar zijn, kunnen de afwerking aantasten: bijtmiddelen kunnen de gelakte of geverniste afwerkingsfilm aantasten, reinigingsmiddelen en ontvetters gaan in tegen een olie- of wasbescherming. Onderhoudsproducten zijn ontwikkeld om uw oppervlakken te reinigen en tegelijkertijd voor de bestaande afwerking te zorgen.

Ten slotte zullen de Ontvetter en Vernieuwer op langere termijn het herstel van uw afwerkingen vergemakkelijken, waardoor u in bepaalde gevallen het werk van het ‘volledig te moeten schuren tot de oorspronkelijke staat’ vermijdt. Ze worden aanbevolen voor intensieve reiniging van sterk vervuilde of beschadigde oppervlakken waarvoor regelmatig onderhoud niet langer voldoende is om de oorspronkelijke glans van uw creaties te herstellen.

Pour vous prémunir face aux contraintes techniques particulières que vous pourriez rencontrer (bois tannique, très poreux, à densité variable…) ou tout simplement améliorer le rendement du vitrificateur sur tous les bois, l’utilisation d’un primer est recommandée. Incolore, le Primer Bois est conçu pour une utilisation avec les finitions tant opaques que transparentes. Sur meuble ou parquet, il facilite l’application de la finition.

Après réalisation de votre projet, vous aurez à cœur de le conserver en l’état le plus longtemps possible. Les produits d’entretien Bois Huilé et Bois Vitrifié sont pensés en ce sens. En effet, certains détergents traditionnels disponibles en magasins peuvent dégrader la finition: des agents mordants peuvent attaquer le film de finition vernie ou vitrifiée, les nettoyants dégraissants iront quant à eux à l’encontre d’une Huile ou Huile Cire. 
Les solutions Entretien sont conçues pour nettoyer vos surfaces tout en prenant soin de la finition existante.

Enfin, à plus longue échéance, les Décrassant et Rénovateurs faciliteront la restauration de vos finitions, vous évitant dans certains cas le travail de remise à nu de vos supports. Ils sont recommandés pour un nettoyage intensif des supports fortement encrassés ou abîmés, pour lesquels un entretien régulier ne suffit plus à rendre la splendeur d’origine de vos réalisations.

Top of page