Wat betekent MVO

De afkorting ‘MVO’ staat voor ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’. De term verwijst naar het in overweging nemen van de impact van de bedrijfsactiviteiten vanuit een milieu- en sociaal perspectief.

De ISO 26000-norm geeft een definitie van dit concept en streeft ernaar een kader te bieden voor bedrijven. MVO wordt gezien als een reeks goede praktijken die voortdurend kunnen worden verbeterd.

De ISO 26000-norm identificeert 6 kernvragen, die beschouwd kunnen worden als de pijlers van MVO:

  • Mensenrechten;
  • Arbeidsomstandigheden en kwaliteit van werk;
  • Milieueffect;
  • Ethiek van praktijken;
  • Consumentenbelangen;
  • Lokale ontwikkeling en gemeenschapsondersteuning.

Door zijn MVO-strategie te ontwikkelen, integreert de V33 Groep deze thema’s in de ontwikkeling van elk van zijn projecten.

Stappen in het kader van het MVO-beleid

Ontdek de verschillende initiatieven die door V33 zijn geïmplementeerd:

Top of page